Appinux Health Care

LØSNINGEN

Appinux tilbyder en social-og sundhedsplatform, der gør det smartere at arbejde sammen på tværs af sundhedsfagligt personale og sammen med borgere. Appinux’ løsning er bygget op omkring en lang række af forskellige moduler, der kan kombineres på kryds og tværs, således det er muligt at skabe en individuel platform tilpasset egne, specifikke behov. Løsningen er udformet som en mobil platform med moduler, eller apps, der vises på forsiden som ikoner. Det er nemt og overskueligt. Ikonerne er designet med enkle illustrationer, der er lette at identificere. Alle vores moduler følger samme opskrift, når du har lært at bruge dem, resten er intuitivt nemmere at bruge.

screen-shot-2016-11-11-at-4-37-55-pm

Platformen er bygger på gennemprøvede og anerkendte open source-komponenter, der er skabt på baggrund af mange års erfaring med medicinske projekter i danske kommuner og regioner. Kernen i platformen er en omfattende web 2.0 applikation, foruden flere apps og eksterne støtte applikationer.

En stor og tung platform er aldrig en fordel, hverken i oplæring eller i hverdagsbrug. Derfor kan Appinux dynamisk tilpasses til den enkelte kundes behov. Vi tilbyder mere end 80 moduler, som alle kan aktiveres og deaktiveres efter behov. Desuden kan platformen indstilles således, at en person med en given diagnose kun kan se relevante moduler, hvortil medarbejderen kan se andre moduler.

Platformen er fleksibel, hvilket betyder, at medarbejdere, borgere og pårørende gives adgang til præcis det, de har behov for i forbindelse med deres pleje- og behandlingsbehov. Det betyder både medarbejdere, borgere og pårørende kan alle få adgang til data, de har brug for, hvorfra de har brug for det. Teknisk set er adgang opnået gennem både nettet og apps.

Videokonference og skærmbesøg

En central funktion i Appinux-platformen er muligheden for at afholde skærmbesøg og videokonference. Videokonferencemodulet byder på uanede muligheder for kommunikation på tværs af enheder og interessenter. Det er muligt at holde skærmbesøg og videokonference med flere deltagere i samme møde og samtidig dele en borgers målinger, scoringer, resultater mm. Modulet er platformsuafhængigt, derfor kan der både afvikles skærmbesøg og videokonference på fx Android-smartphones, Windows-PC’er og Mac-computere.

Introduktion til Skærmbesøg App

Beskrivelse

Appinux har udviklet en Skærmbesøg-app. Med Skærmbesøg-app er det
nemt at foretage videoopkald for den ældre borger. Appen er i stand til
automatisk at åbne op, når en tablet tænder. Brugeren vil også automatisk
blive logget ind. Samtidig er det muligt låse tablet, således at brugeren ikke
kan forlade videoløsningen. Dette kaldes også for kiosk mode. Når en
bruger logger ind via skærmbesøg- appen, vil tablettens IMEI-nr. (unik ID for alle elektroniske devices) blive koblet til brugeren. Skærmbesøg-appen er en indlejring af web applikationen. Det vil sige, at roller og tags sættes op på samme måde som på web. For mere information og roller og tags henvises til vejledningerne af samme navn (LINK TIL BILLEDGUIDE).

Tidlig Opsporing og Risikovurdering

Tidlig Opsporing af begyndende sygdomme anvender anerkendte formularer, som fx TOBS- skemaet til at evaluere en borgers habituelle tilstand og ændringer. Ændringer i borgerens habituelle tilstand triagieres automatisk af Appinux-platformen. Triagieringer giver alarm i Call centeret og ses på Overblikstavlen. Ligesom tværsektorielt samarbejde kan etableres gennem anvendelser af Fast Track-modulet til praksislæger og akutmodtagelse på sygehuse (FAM).

screen-shot-2016-11-11-at-5-45-50-pm

screen-shot-2016-11-11-at-5-46-56-pm

Telemedicin

Som anvendelsesområde er kroniske lidelser ikke blot ét modul, men en kombination af mange forskellige funktioner – måleinstrumenter, apps, automatisk triagering, grafer mv. Appinux platformen binder alle disse komponenter sammen i en overskuelig og let tilgængelig løsning.

  • Borgeren udstyres fx med en app på en tablet og tilkoblede måleinstrumenter
  • Appen indsender automatisk målinger
  • Platformen udfører en vejledende triagering
  • Kliniker underrettes automatisk
  • Borger og kliniker kan sammen se og vurdere resultaterne

screen-shot-2016-11-11-at-5-48-55-pm

Under Appinux-platformens telemedicinske gren er det muligt, via en app, at udføre målinger inden for kronikerområderne. Målingerne samles centralt og er tilgængelige for klinisk personale. Som anvendelsesområde er kroniske lidelser ikke blot ét modul, men en kombination af mange forskellige funktioner – måleinstrumenter, apps, automatisk triagering, grafer mv. Appinux-platformen binder alle disse komponenter sammen i en overskuelig og lettilgængelig løsning for de større kronikergrupper.

Brøset

Støtte og struktur

Appinux-platformen dækker støtte og struktur over flere forskellige ting. Det gælder blandt andet struktur i arbejde og struktur og plan i borgeres hverdag. For personalet tilbyder vi blandt andet ‘Overblik’, ‘Teamtavler’ og ‘Call center’, der skal lette og effektivere hverdagen. For borgerne tilbyder vi blandt andet moduler som ‘Huskeliste’, ‘Kalender’ og ‘Mål’, der skal sikre, at borgerne bliver bedre og mere selvhjulpne (Egen Mestret) i hverdagen.

screen-shot-2016-11-11-at-5-49-59-pm

Alarmer og overvågning

Triageringer, TOBS-skemaer og andre borgerrelaterede målinger kan kræve en umiddelbar vurdering af en klinisk eller anden faglig medarbejder. Appinux er i stand til at komme med vejledende alarmer for disse data og på den måde advisere medarbejdere om, at en handling kan være nødvendig. ’Observationer’, ’Call center’ og ’Brøset monitor’ er eksempler på moduler, der håndterer alarmer, triagering og overvågning.

Administration og logistik

En væsentlig del af at udføre social- og sundhedssamarbejde, er at have styr på de praktiske ting. Appinux indeholder derfor modulerne ‘Brugerstyring’, ‘Medarbejderstyring’ og ‘Enhedshåndtering’ med ‘Bestilling’ og ‘Lagerstyring’.

Bruger- og medarbejderstyring: Det er her IT-afdelingen og superbrugere, der normalt arbejder med oprettelse og ændring af såvel borger- som medarbejderkonti, kommer i spil. Appinux- platformen har som standard mange indstillingsmuligheder, herudover er det muligt, via dynamiske felter, at udvide stamdatafelter på en borger. Er der fx behov for et”§85”-felt? Alle felter kan naturligvis eksporteres via CSV til fx Microsoft Excel og anvendes til statistik.

Enhedshåndtering og lagerstyring: Udover de rent menneskelige aktører i en social- og sundhedssamarbejdsplatform, er der også nogle tekniske enheder som måleinstrumenter, tablets, internetopkoblinger mv., som hele tiden skal fungere. Det har vi naturligvis også styr på. Modulerne ’Udstyr’ og ’Apps’ sørger for, at der er styr på rekvisition, udlevering og opsætning, fejlmeldinger og lagerbeholdning.