Sikkerhed

Håndtering af sundhedsoplysninger

Sikkerhed er et meget vigtigt element, når man håndterer patienters sundhedsoplysninger. Appinux er en dansk virksomhed, der understøtter dansk lov samt EU-lovgivningen, der beskytter privatlivets fred og som er forbundet med personlige sundhedsoplysninger.

Software skal være sikkert og beskytte privatlivet, men samtidig skal software også være tilgængeligt for plejepersonale, så de får den information, der skal til, for at de kan udføre deres arbejde på den mest effektive måde. Dette understøttes forståelse og anvendelse HIPAA-retningslinjer. Disse inkluderer flere regler og bestemmelser, som fastsætter retningslinjer og krav til administration og håndhævelser af HIPAA.

Kompatibel med andre systemer

Appinux-platformen kan integreres med andre fagsystemer. Primært ved integrationer anvendes standarder som PHMR, HL7 ligesom nationale standarder fra Medcom, KOMBIT-serviceplatform samt lokale fagsystemers egne krav kan understøttes.