Formularer

Tidlig opsporing af begyndende sygdom

Tidlig opsporing af begyndende sygdom er et værktøj for borgere baseret på KL-skemaer og den erfaringsbaserede triagemodel, der er udviklet i den sammenhæng. Modulet giver derfor adgang til erfaringsbaseret triage og beslutningsstøtte, det til vurdering af udvikling af borgeres helbredstilstand. Hjemmehjælpere kan udføre fx ændringsskemaet på en borger og på baggrund af borgerens habituelle tilstand beregnes en triageringsfarve. Triageringsfarven vises på en monitor tavle og i call centeret. Personalet kan beslutte at der bør udføres en TOBS-undersøgelse. Sygeplejersken gennemfører TOBS-undersøgelsen og der sker igen en triagering. Sygeplejersken modtager råd og vejledning i henhold til den opnåede score ved TOBS-undersøgelsen. Modulet er understøttet af et dynamisk skemamodul, hvor kommunen/regionen selv kan opbygge skemaer med triage til fx medarbejderens monitorering af væskeindtag eller borgerens selvmonitorering med triage under kræftbehandling. Desuden findes et fuld fleksibelt værktøj til håndtering af Teamtavler på Døgnrehabilitering, akutpladser mv.

Formularer indeholder

 • Adgang til app på IOS og Android
 • Adgang til platformen fra alle browsere og mobile enheder
 • KL’s skemaer omkring TOBS, Ernæring, Depression, Hjulet, Ændringsskema, Smerte mv.
 • Grafer med målinder i Resultatmodul
 • Triagemodul med mulighed for opsætning af personlig triage
 • Kalendermodul
 • Skemaplanlægningsmodul med mulig triage
 • Kontaktmodul med egne udvalgte borgere og medarbejdere
 • Pårørendemodul
 • Teamtavlemodul
 • Målmodul
 • Rapporter med målingsoversiger mfl.
 • Adgang til bruger og rollestyring
 • Evt. adgang til tværsektoriel datadeling og kommunikation på video, adgang til logistikdata omkring anvendte enheder, adgang til supportdata (netværk, batteri mv) omkring anvendte enheder, adgang til MDM håndtering, integration til AD med brugere og integration til omsorgssystem

Hvis du har øvrige spørgsmål til vores arbejde med formularer, er du velkommen til at kontakte os.